Kwaliteitscontrole

Er bestaat een oenologisch laboratorium en een zaal van organoleptische tests bekwaam om op elk moment de absoluut noodzakelijke fysisch-chemische beknopte analyses te verwezenlijken en de verkregen producten te evalueren.